Vinaora Nivo Slider

AKTUALNOŚCI

pogrzeb Aleksandra Życińskiego ps. Wilczur

Groby wy nasze, ojczyste groby, 

Wy życia pełne mogiły! 

Wy nie ołtarzem próżnej żałoby, 

Lecz twierdzą siły.

                       Tymi słowami ksiądz  celebrans rozpoczął mszę żałobną  śp. Aleksandra Życińskiego ps. Wilczur,żołnierza AK, Brygady Świętokrzyskiej NSZ i WiN-u. Uroczystości pogrzebowe,zamordowanego przez władzę komunistyczną Żołnierza Wyklętego, rozpoczęły  o godz.13 w kościele pod wezwaniem św.Ludwika w Bliżynie,po czym szczątki -awansowanego do stopnia kapitana- Aleksandra Życińskiego spoczęły na tamtejszym cmentarzu.

                        Byliśmy obecni. Oddaliśmy hołd Bohaterowi.

                 Poczet Sztandarowy naszej Szkoły godnie reprezentował nie tylko społeczność ,,Elektryka", ale także młodzież innych szkół kieleckich.

Salon maturzystów 2016

W dniu 13 września 2016 uczniowie klasy 4E wraz z wychowawcą brali udział w Salonie Maturzystów organizowanym  przez miesięcznik Perespektywy na Politechnice Świętokrzyskiej.
Goście honorowi wydarzenia - prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki w Kielcach oraz prof. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowsiego w Kielcach przedstawili licznie zgromadzonym swoje uczelnie. Świętokrzyski kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik, życzył zgromadzonym determinacji w maturalnym roku i mądrych decyzji. O maturze 2017 opowiedziała Danuta Zakrzewska z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni w Polsce jak i za granicą. \uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez ekspertów maturalnych.

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU:

 

Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024043

Wyniki naboru (listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe)

dostępne są w gablocie na I piętrze.

 

 Kandydaci mogą sprawdzić własną liczbę punktów u koordynatora projektu - p. Martyny Patyńskiej.

 Od niniejszej decyzji kandydatom przysługuje możliwość odwołania w ciągu 3 dni roboczych (do piątku, 23.09.2016r. do godz. 12.00) do koordynatora projektu.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO PROJEKTU:

w grupie elektronicznej

 

Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka

realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024043

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza dodatkowy nabór do projektu w grupie elektronicznej. Nabór do  I tury projektu w grupie elektronicznej wyłonił 15 kandydatów, na 20 możliwych miejsc, spełniających kryteria naboru do projektu. W związku z powyższym komisja postanawia obniżyć wymagania do zakwalifikowania się do szkoleń do projektu dodając dodatkowy punkt w kryterium, o którym mowa w Kryteria naboru w pkt. 2c:

Średnia ocen końcoworocznych po zakończeniu klasy drugiej z przedmiotów zawodowych:

grupa elektroniczna:

punktacja:

Od 3.00 do 3.45 – 3pkt

 

Wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilu technik elektronik zachęcamy do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie.

W celu przystąpienia do projektu należy:

Przeczytać Regulamin rekrutacji oraz Kryteria Naboru

Pobrać i wypełnić:

1. Deklarację przystąpienia do projektu: elektronik

2. Kartę kwalifikacyjną przystąpienia do szkoleń przed projektem (w pliku powyżej).

 

Wydrukowane i wypełnione dokumenty złożyć osobiście do pani Martyny Patyńskiej do dnia 21.09.2016r. do godz.12.00, sala 112.

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.

Dodatkowe informacje