• WiFi_Slider

16 marca 2018 w Lublinie podczas lubelskich Targów Edukacyjnych dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy PGE Dystrybucja SA, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Otwiera ono możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną. Podpisane przez Wojciecha Lutka, prezesa PGE Dystrybucja w obecności Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w PGE, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Msza święta w intencji maturzystów ZSE w Kielcach o boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego  podczas egzaminów maturalnych zostanie odprawiona 02.05.2018 r. (środa) o godz. 7:00 w Sanktuarium na Jasnej Górze.

Z modlitewną pamięcią, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

7 uczniów naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie Konkursu Geoinformatycznego organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 2 uczniów (tj. Piotr Wieczorek kl. 2D oraz Krzysztof Wikło kl. 3F) zakwalifikowało się do II etapu.

Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku studiów „Geoinformatyka”, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie geoinformatyki oraz technologii geoinformacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich uzdolnionych w zakresie informatyki oraz zainteresowanych własnym rozwojem w zakresie jednego z niezwykle interesujących obszarów jej zastosowań tj. w dziedzinie geoinformacji. 

Pierwszy etap miał charakter internetowy i był skierowany do wszystkich uczniów na terenie Polski.

Zwycięzcy Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ponadto dla uczestników przewidziane są dodatkowe atrakcyjne nagrody.

Opiekun grupy: Tomasz Baron

Dnia  14.03.2018r uczniowie naszej szkoły:

Patryk Pacak klasa 1C, Piotr Wieczorek klasa 2D, Wojciech Stochmal klasa 2D, Jakub Stępniewski klasa 2D, Jakub Al-Khalili klasa 3D, Michał Kumór klasa 4D, Bartłomiej Makos klasa 4D, Murzynowski Wiktor  klasa 4F, pod opieką Ilony Gołębiowskiej wybrali się na Pierwszy Świętokrzyski Test z Informatyki.

Projekt to przedsięwzięcie realizowane przez Kielecki Park Technologiczny wspólnie z Politechniką Świętokrzyską. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce i Świętokrzyski Kuratora Oświaty.  
W teście wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci z województwa świętokrzyskiego. Uczniowie odpowiadali na 45 pytań. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia: eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, lokalne sieci komputerowe i zarządzanie sieciami, użytkowanie pakietu biurowego oraz programowanie, tworzenie i administrowanie stron internetowych.
Nasz uczeń  Jakub Al-Khalili z klasy 3D jest laureatem 3 miejsca w kategorii uczniowskiej. Gratulujemy!!!

Zdjęcia z testu

Dodatkowe informacje