• Slider_wakacje

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren szkoły od strony boiska ( parking nie funkcjonuje).

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:
a). przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
b). przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 
• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna 21 sierpnia godz.9:00 (należy zgłosić się z dowodem osobistym o 8:30)
• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna  22 sierpnia godz.11:00.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach odbędzie się, 22 czerwca 2018r. o godzinie 9.00 na boisku szkolnym.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje