• covid_maseczka

Uczniowie klas czwartych planujących zdawać egzamin maturalny zobowiązani są do wypełnienia deklaracji maturalnej w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2021. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem Pesel - obecność obowiązkowa!.

pobieramy załącznik na pulpit z deklaracją następnie otwieramy go w edytorze tekstu i wypełniamy w obecności nauczyciela w wyznaczonym dla każdej klasy IV terminie, który będzie podany przez wychowawcę oraz wysłany na szkolną pocztę. Deklaracja jest wstępnie uzupełniona, ale indywidualne zmiany należy skonsultować z nauczycielem.

Deklaracje wypełniamy w salach 201 i 312.

Deklaracja do pobrania

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

W dniach 10 - 12 IX 2021 r. na Politechnice Świętokrzyskiej zorganizowane były międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge.

W piątek 10 IX klasa 2b z wychowawcą uczestniczyła w wykładzie w języku angielskim nt ,,Jak może wyglądać nasze życie na Marsie?’’ oraz ,,Droga do największej astrofotografii Drogi Mlecznej na świecie’’. Uczniowie również obserwowali rywalizację łazików marsjańskich na specjalnym torze.

 

wiosnaNasza szkoła brała udział w realizacji projektu Ligi Ochrony Przyrody „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. W czerwcu 2021r. zostały przeprowadzone przez p. Katarzynę Ciszewską lekcje w kl. 1a, 2g, 4h/4i, które miały na celu przybliżyć uczniom sprawę małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce. Natomiast 15 września 2021r. kl. 2a pod opieką p. Katarzyny Ciszewskiej i Urszuli Orkisz – Wiącek, uczestniczyła w warsztatach terenowych w rezerwacie przyrody „Białe Ługi” i Niwki Daleszyckie. Młodzi ludzie zapoznali się z roślinnością i zwierzętami tam żyjącymi, wypełniali karty pracy. Na zakończenie zajęć odbyło się wspólne ognisko.

 

W dniu 7 września 2021r. klasa 2c wraz z wychowawcą p. B.Kopacz oraz p. Pauliną Odomirską reprezentowała Zespół Szkół Elektrycznych, biorąc udział w obchodach uroczystości upamiętniającej żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów wywodzących się z kielecczyzny, którzy we wrześniu 1939r. bronili Westerplatte.

Dodatkowe informacje