• WiFi_Slider

Uczniowie klas czwartych planujących zdawać egzamin maturalny zobowiązani są do wypełnienia deklaracji maturalnej w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2017. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem Pesel - obecność obowiązkowa.

link bezpośredni do Deklaracje maturalne 2017/2018

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Deklaracja do pobrania - plik

W dniach  6 i 9 września uczeń klasy 1C Patryk Pacak uczestniczył - wraz z Grupa SGPO Małogoszcz oraz LOK - oddział Kielce w targach MSPO 2017. Z zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem przedstawił profil grupy oraz sprzęt wojskowy, jaki posiada na swoim wyposażeniu.
 W sobotę operatorzy SGPO  w krótkim pokazie "Odbicie zakładnika" zaprezentowali swój wysoki poziom wyszkolenia.

W dniu 15 września 2017 po raz kolejny Zespół Szkół Elektrycznych uczestniczył w „Sprzątaniu Świata”. W bieżącym roku do akcji przystąpiły klasy: 2D , 2E, 2G, 2H, 3E, 3G i 3H, które szczególnie skupiły się na posprzątaniu terenów zielonych wokół szkoły. Tego typu akcje zwracają szczególną uwagę na utrzymanie porządku, a tegoroczne hasło: „Nie ma śmieci – są surowce” zmienia postrzeganie odpadów jako „śmieci” i pokazuje ich surowcowy potencjał oraz aktywizuje Polaków do działania na rzecz ochrony środowiska.

Organizatorzy: Małgorzata  Łatkowska, Agnieszka Marciniewska

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU:
„Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka”
Wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilach: technik informatyk oraz technik elektronik zachęcamy do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie szkoły: www.zse-kielce.edu.pl

„Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024043
Głównym założeniem projektu jest zdobycie oraz utrwalenie już nabytych praktycznych umiejętności, odpowiednio elektronicznych dla grupy elektronicznej oraz z zakresu IT dla grupy informatycznej podczas 4-tygodniowych staży zawodowych w Centrum Szkoleniowym w Lizbonie, Portugalia. Odbycie stażu zawodowego zostanie potwierdzone wpisami w dziennikach praktyk zawodowych w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej oraz międzynarodowym certyfikatem Europass-Mobilność. Uczniowie przystępujący do projektu zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących oraz w działaniach poprojektowych.
Termin praktyk obu grup: 07.05.2018 – 01.06.2018r.
Wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilu technik informatyk oraz technik elektronik zachęcamy do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie.
W celu przystąpienia do projektu należy:
Przeczytać Regulamin rekrutacji oraz Kryteria Naboru Pobrać i wypełnić:
1. Deklarację przystąpienia do projektu: elektronik, informatyk
2. Kartę kwalifikacyjną przystąpienia do szkoleń przed projektem (w pliku powyżej)
3.Opinię Kierownika wycieczki*
Wydrukowane i wypełnione dokumenty złożyć osobiście do pani Martyny Patyńskiej do dnia 18.09.2017r. do godz.12.00 sala 109.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.
* w przypadku osób, które korzystały ze wsparcia ze środków UE

Pliki do pobrania:

kryteria_lizbona_1

regulamin_lizbona_2

deklaracja_elektronik_lizbona_2018 

deklaracja_informatyk_lizbona_2018     

opinia

Dodatkowe informacje