• Slider_gimnazjum1
  • Slider_gimnazjum2

W ramach kształtowania świadomości obywatelskiej u naszych uczniów oraz przekonania o słuszności postępowania zgodnego z przyjętymi zasadami  -  uczniowie klas pierwszych  uczestniczą w projekcie – realizowanym we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach – „Edukacja prawna”.

28 stycznia 2019 r. adwokat Anna Zbroszczyk  na lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie 1 h omówiła wybrane zagadnienia dotyczące władzy sądowniczej a także przybliżyła przebieg postępowania sądowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

30 stycznia 2019 r.( klasy 1 a, 1 c, 1 d, 1 g, 1 h , 1 i)  oraz  26 lutego 2019 r. ( klasy 1 b,  1 e, 1 f )  odbyły się kolejne spotkania uczniów  technikum z prawnikami. Uczniowie  mogli zapoznać się z tematyką dotyczącą przestępczości nieletnich oraz konsekwencji wynikających z popełnienia czynu zabronionego. Panie prawniczki – Klaudia Cedro i Małgorzata Gruszczyńska-  omówiły także wybrane przepisy odnoszące się do posiadania i sprzedaży narkotyków, palenia papierosów w miejscach publicznych czy sprzedaży alkoholu nieletnim.  Temat  przewodni tych spotkań to „ Nieletni wobec prawa”. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a te były bardzo różne; np. „na czym polega dozór elektroniczny?”, „jakie środki może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich?”, jakie kary może wymierzyć sąd nieletniemu, który popełni szczególnie poważne przestępstwo?”.

Nie da się budować społeczeństwa obywatelskiego bez społeczeństwa świadomego. Dlatego cytując Ewę Łętowską – pierwszego w Polsce rzecznika praw obywatelskich: „…tak , jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum, czy na koncert, tak samo powinno się przybliżyć im prawo. Uczyć, że z natury rzeczy jest ono przeznaczone do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały…”.

Projekt „Edukacja prawna” realizuje Teodozja Dymek

Dodatkowe informacje