• Slider_matura

Absolwent naszej szkoły Artur Węgrzyn  będzie brał czynny udział jako prelegent w „Kieleckich Dniach Informatyka 2019”, które odbędą się w dniach 03-04 kwietnia br. w Kieleckim Parku Technologicznym.  Tematem prelekcji/warsztatu Artura (utalentowanego juniora software developer i studenta Politechniki Świętokrzyskiej, członka studenckiego koła naukowego Foton) będzie: „5 lat nowości w Javie”.

04 kwietnia 2019 r. młodzież z województwa świętokrzyskiego może sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz stopień przygotowania do podjęcia pracy
w sektorze IT w „Świętokrzyskim teście z informatyki”. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Partnerami merytorycznymi testu
i fundatorami nagród są firmy Altar Sp. z o. o., Transition Technologies PSC oraz firma Infover S.A. Na najlepszych studentów i uczniów czekają cenne nagrody rzeczowe. Test ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności informatycznych młodzieży oraz stopnia ich przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT. W zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 70 uczniów i 40 studentów z województwa świętokrzyskiego.

Dodatkowe informacje