• Slider_gimnazjum1
  • Slider_gimnazjum2

Uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych otrzymaną od pani pielęgniarki szkolną Kartę Zdrowia Ucznia.

Karta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z pieczątką placówki wydającej ją.

Na kopercie uczeń zobowiązany jest nanieść następujące dane:

* swoje  imię i nazwisko

*numer pesel + datę urodzenia

* imię i nazwisko rodziców/ rodzica/ opiekuna prawnego wraz z aktywnym numerem telefonu

* aktualny adres zamieszkania

*w sytuacji problemu zdrowotnego ucznia informację tę należy przekazać do gabinetu medycznego - pokój nr 10.

Dodatkowe informacje