• Slider_gimnazjum1
  • Slider_gimnazjum2

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

School education

Other event

Wydarzenie składa się z szeregu lekcji przeprowadzonych na godzinach wychowawczych w różnych klasach dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Opracowano scenariusz lekcji wychowawczej. Temat lekcji: "Erasmus+: europejski program mobilności młodzieży" Cele lekcji: 1.Zapoznanie uczniów z ideą programu Erasmus+; 2.Pogłębienie wiedzy na temat możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu; 3.Wzmacnianie poczucia dumy z własnego kraju jako członka Unii Europejskiej; 4.Wzmacnianie dumy z przynależności do społeczeństwa Zespołu Szkół Elektrycznych, realizatora projektów unijnych; 5.Kształtowanie idei tolerancji i otwartości wobec kultury innych krajów Europy; Lekcje będą przeprowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem internetu. Podczas zajęć zostanie przeprowadzony quiz o programie Erasmus+ podczas którego uczniowie będą samodzielnie wyszukiwali informacje o programie w internecie, między innymi na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, co przyczyni się do większej znajomości priorytetów programu przez uczniów ZSE w Kielcach

zobacz całość

Dodatkowe informacje