• slider_elektryk

Już po raz kolejny rusza Hackathon Idea Kielce. To odbywający się w Kielcach miejski maraton programistyczny, podczas którego entuzjaści kodowania wykorzystując otwarte dane miasta Kielce będą tworzyć aplikacje mobilne i webowe dla poprawy jakości życia w naszym mieście.

Aplikacje powinny dotyczyć jednego z poniższych tematów (lub łączyć kilka z nich):

Przestrzeń miejska (dostępność miejsc i przestrzeni dla mieszkańców, krajobraz miejski, reklamy w mieście, przestrzeń publiczna)

Środowisko (odnawialne źródła energii, energia słoneczna, ochrona powietrza, zieleń)

Mobilność i elektromobilność (transport i komunikacja publiczna, przemieszczanie się po mieście, bike i car-sharing)

Komunikacja społeczna - współpraca (konsultacje społeczne, powiadamianie
o wydarzeniach w mieście, praca w grupie, społeczny sharing).


W powyższych tematach zostaną przed uczestnikami postawione konkretne problemy do rozwiązania. Efektem prac mogą być m.in. aplikacje mobilne i serwisy internetowe lub ich prototypy, koncepcje prezentujące kompleksową analizę wybranego obszaru problemowego wraz ze wskazaniem dalszych sugerowanych działań i rozwiązań.

Zachęcamy Was do tworzenia grup i zapisywania się na stronie https://hackathon.kielce.eu/

Zawody będą się odbywały w dniach:

16 Listopada 2019, 08:00 (Sobota) – 17 Listopada 2019, 20:00 (Niedziela).

Zgłaszanie drużyn (3 – osobowe zespoły) jest dostępne od  31 Października 2019, 08:00 (Czwartek). Ze względu na duże zainteresowanie może liczyć się kolejność zgłoszeń.

Udział w hackathonie jest bezpłatny!

Dodatkowe informacje