• Slider_wakacje

W ramach realizacji projektu programu Erasmus+: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”, Akcja KA202- Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych, nr projektu: 2018-1-PL01-KA202-050924 dwie grupy nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych kształciły się za granicą w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020.

Pierwsza grupa nauczycieli odbyła tygodniową wizytę w szkole partnerskiej Salesianos Santisima Trynidad w Sewilli, Hiszpania. Nauczyciele szkoły brali udział w krótkich programach szkoleniowych, obserwowali lekcje prowadzone przez ich zagranicznych kolegów, brali udział w panelach dyskusyjnych wraz z kolegami z Hiszpanii i Portugalii oraz w programie kulturowym. W wizycie, która odbyła się w listopadzie 2019r. wzięli również udział uczniowie naszej szkoły.

Druga grupa nauczycieli doskonaliła swoje umiejętności językowe w  Portsmouth w Wielkiej Brytanii, gdzie w firmie IBD Solution odbyła szkolenie z języka angielskiego uzyskując certyfikaty językowe. Nauczyciele wzięli też udział w programie kulturowym w ramach którego zwiedzali Londyn oraz Portsmouth. Wizyta odbyła się w lutym 2020r.

http://www.ibdpartnership.co.uk/general-news/polish-teachers-with-their-certificates-after-the-2-week-english-language-course/

Wszystkim uczestnikom wyjazdów dziękujemy za godne reprezentowanie naszego kraju oraz współpracę z zagranicznymi instytucjami partnerskimi.

Więcej informacji o projekcie w linku na stronie szkoły: https://pzcs.eu

Dodatkowe informacje