• covid_maseczka

„Błąd w mowie i piśmie to jak brzydka plama na fotografii matki, którą kochasz”

Janusz Korczak

  Dnia 9 marca 2020 roku w Zespole Szkół Elektrycznych miała miejsce XXIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich. Miał na celu podnoszenie umiejętności ortograficznych, kształcenie umiejętności poprawnej pisowni, budzenie potrzeby znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie ogólnej sprawności językowej i rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego.

Do Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego zostało zgłoszonych 41 uczniów. Pisali oni dyktando pt. „Zawsze kulturalni”, , którego autorką była pani Barbara Rabajczyk z LO im. św. S. Kostki w Kielcach, które zostało sprawdzone w dniu konkursu przez jury składające się z nauczycieli języka polskiego ze szkół średnich województwa świętokrzyskiego.

Laureatami zmagań ortograficznych zostali:

I miejsce- Dawid Cichoń z Zespołu Szkół w Połańcu(opiekun- pan Marek Pedyński).

II miejsce komisja przyznała Marii Odzimkowskiej z VI LO

im. J. Słowackiego w Kielcach, przygotowywanej  przez panią  Barbarę Staniewską.

III miejsce zajął Tomasz Wysopal z II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim (nauczyciel prowadzący –Marta Kalita)

Wyróżnienie przypadło Małgorzacie Śliwie z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach im. św. Stanisława Kostki , z którą pracowała pani  Marta Piotrowska.

Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a niektórzy szczęśliwcy również bilety do Multikina. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy, natomiast  nauczycielom współpracującym z organizatorem konkursu- podziękowania.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Dodatkowe informacje