• Slider_gimnazjum1
  • Slider_gimnazjum2

Szkoła w ramach projektu „Automatyk to Twoja przyszłość” organizuje w lipcu i sierpniu płatne staże zawodowe dla uczniów klas 3 w zawodach technik elektronik (12 miejsc), technik elektryk (13 miejsc) i technik energetyk (2 miejsca). Należy do 15 maja pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie formularz zgłoszeniowy. Formularz do pobrania na stronie szkoły. Po 15 maja w gablocie projektu zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych na staże oraz wysłane powiadomienia mailowe do zainteresowanych osób. Wszelkie pytania należy kierować do pani Agnieszki Marciniewskiej na pocztę szkolną.

Dodatkowe informacje