• koronawirus

OD 22.06.2020 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ EGZAMINY ZAWODOWE

- listy, terminy i przydziały do sal są wywieszone od 10.06.2020 na drzwiach szkoły;

- do szkoły wchodzimy wg porządku i zastosowaniem zasad (w maseczkach lub przyłbicach)-
po wejściu na teren szkoły kierujemy się bezpośrednio do przydzielonej sali:

WEJŚCIE A GŁÓWNE - piszący na 1 piętrze

WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - piszący w świetlicy

WEJŚCIE C OD BOISKA - piszący na  2 i 3 piętrze

WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - piszący na sali gimnastycznej

- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.;

- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE;

- przemieszczamy się w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny dystans, po zajęciu miejsca w sali maseczkę lub przyłbicę można zdjąć;

W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy odpowiednio:

- od godz. 7:15, na egzaminy rozpoczynające się o godz. 8:00 (praktyczny);

- od godz. 8:00, na  egzaminy o godz. 9:00 (praktyczny);

- od godz. 8.45, na egzaminy o godz. 10:00 (pisemny);

- od godz. 11.15, na egzaminy o godz. 12:00 (pisemny);

- od godz. 12.00, na egzaminy o godz. 13:00 (praktyczny);

- od godz. 13.15, na egzaminy o godz. 14:00 (pisemny);

- od godz. 14.15, na egzaminy o godz. 15:00 (praktyczny);

-od godz. 15.15, na egzaminy o godz. 16:00 (praktyczny);

Dodatkowe informacje