• covid_maseczka
 
 
 
 
 
 

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

WTOREK (8 WRZEŚNIA) GODZINA 14:00
JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA - ŚWIETLICA
JĘZYK ANGIELSKI - sala 09
Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości, czarnym długopisem i przyborami dopuszczonymi przez CKE.
Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny, zaleca się zakrywanie ust i nosa w sytuacji przemieszczania się.

Dodatkowe informacje