• Slider_matura

 

"Pomimo panującej pandemii współpraca pomiędzy ZSE, a firmą STOKOTA kwitnie. Na mocy podpisanego w zeszłym roku porozumienia, Pan Dyrektor Zakładu STOKOTA, Marcin Pyszno, przekazał Zespołowi Szkół Elektrycznych w dniu 15.10.2020 zestaw narzędzi, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych przede wszystkim przez uczniów klasy patronackiej firmy STOKOTA, jak również przez innych uczniów naszej szkoły. Przekazanie to odbyło się w obecności Dyrektora ZSE, Pana Władysława Zauchy, oraz wychowawcy klasy patronackiej, Pana Krzysztofa Chrzana, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w dobie pandemii.

Z pewnością narzędzia oddane do użytku naszym uczniom wspomogą proces dydaktyczny. Nie sposób w tym miejscu również nie wspomnieć, że podczas zaplanowanych na listopad praktyk zawodowych grupa dziesięciu uczniów klasy patronackiej będzie mogła przez miesiąc poznawać zasady funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, jakim niewątpliwie jest STOKOTA, jak również nabywać umiejętności związane z wybranym przez siebie zawodem. Na pewno zaprocentuje podczas czekającego ich egzaminu kwalifikacyjnego, jak i w przyszłej pracy w zawodzie."

Dodatkowe informacje