• koronawirus

Szkoła w ramach projektu „AUTOMATYK to Twoja przyszłość” organizuje szkolenie na uprawnienia SEP do 1kV. Szkolenie jest dedykowane uczniom klas czwartych w zawodach Technik elektronik (33 miejsca), Technik elektryk (33 miejsca) i Technik energetyk (4 miejsca). Należy pobrać, wypełnić i odesłać na pocztę pani Agnieszki Marciniewskiej wypełniony formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób które brały udział w stażach wakacyjnych wystarczy tylko informacja zwrotna, że są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20 listopada. Na początku grudnia zostaną wywieszone w gablocie projektu listy osób zakwalifikowanych do szkolenia oraz zostaną wysłane powiadomienia mailowe. Wszelkie pytania należy kierować do pani Agnieszki Marciniewskiej na pocztę szkolną.

Dodatkowe informacje