• covid_maseczka

Od 11.01.2021 roku rozpoczynają się egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

- listy, terminy i przydziały do sal są wywieszone od 10.12.2020 na drzwiach szkoły;

- do szkoły wchodzimy wg porządku i zastosowaniem zasad bezpieczeństwa (w maseczkach lub przyłbicach)

- po wejściu na teren szkoły kierujemy się do szatni a potem bezpośrednio do przydzielonej sali, dezynfekujemy ręce:

Wszystkie informacje umieszczone są w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY/egzamin-zawodowy-2020-21

Dodatkowe informacje