• Slider_wakacje

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów klas I-IV  na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami ZSE.

Spotkanie odbędzie się 18 marca (poniedziałek) o godz.16.30

Przedmiotem spotkania będzie: poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach w klasach IV, postępach w nauce i zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.

Dyżur nauczycieli w pokoju nauczycielskim od 17:00 do 17:30

Dodatkowe informacje