• Slider_wakacje

16.00 spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami i dyrekcją szkoły (świetlica)

16:30  spotkanie rodziców z wychowawcami w przydzielonych salach

17.15 spotkanie wychowawców i komitetu studniówkowego w sali 204

17.15 spotkanie dyrekcji z  przedstawicielami  Rady Rodziców ZSE w sali 13

 
 

Dodatkowe informacje