• Slider_13_grudnia

Szanowni Państwo Drodzy Uczniowie

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

            Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz uczniów naszej szkoły rodzina, której chcieliśmy pomóc została obdarowana nie tylko produktami spożywczymi oraz środkami czystości ale za zebrane fundusze kupiliśmy mała chłodziarkę i wirówkę. Za ten wspaniały gest wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy. Dzięki Wam rodzina dostała wsparcie materialne i emocjonalne.

Maja Dymińska-Czyż i Martyna Patyńska

 Obdarowana Rodzina przekazała na nasze ręce życzenia świąteczne i podziękowania

Dodatkowe informacje