• WiFi_Slider

Rusza nabór na wyjazdy szkoleniowe do Sewilli w Hiszpanii w ramach projektu unijnego Erasmus+.

Uczniowie o profilu technik informatyk będą zdobywali wiedzę na temat programowania aplikacji na telefony mobilne a  uczniowie energetycy i elektronicy przejdą kurs zastosowania ognisk fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Wszyscy chętni uczniowie z klas drugich i trzecich o profilu technik informatyk i z klas trzecich o profilu technik energetyk i technik elektronik chcący wziąć udział w projekcie proszeni są o:

1. Zapoznanie się z Regulaminem oraz Kryteriami naboru. (w załączniku)

2. Wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu oraz Karty Kwalifikacyjnej- (należy je pobrać z załącznika)

3. W/w dokumenty należy złożyć do pani  Martyny Patyńskiej, sala 112,  w dniach od 24.01 (wtorek) do 26.01 (czwartek) do godz. 12.00

4. Lista osób zakwalifikowanych  i lista rezerwowa będą ogłoszone  26.01.  (czwartek) około godz.13.00 w gablocie programu Erasmus+ na pierwszym piętrze.

5.  Rodzice uczestników projektu będą mogli uzyskać więcej informacji o projekcie podczas wywiadówki semestralnej  w dniu 27.01 oraz u pani Bożeny Legenc- koordynator projektu.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w czerwcu i w lipcu będą odbywały się w szkole egzaminy zawodowe. Szkoła postara się dostosować terminy egzaminów do terminów wyjazdów projektowych. W przypadku gdy te terminy nie będąmogły być dostosowane, uczestnicy wyjazdów będą zdawali egzamin w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Dołączone załączniki:

Kryteria_naboru_Hiszpania    Regulamin rekrutacji-Hiszpania2017 

Hiszpania-przystąpienie do projektu (elektronik_kl3)

Hiszpania-przystąpienie do projektu (energetyk_kl3)

Hiszpania-przystąpienie do projektu (informatyk_kl2)

Hiszpania-przystąpienie do projektu (informatyk_kl3)

Dodatkowe informacje