• Slider_wakacje

30 marca  br. młodzież ZSE wierna tradycji i dziedzictwu narodowemu oraz pamiętając o Tych, którzy polegli w walce o wolną Polskę ,przygotowała montaż słowno - muzyczny pt.. ,,Pamięć nie dała się zgładzić ''

poświęcony Żołnierzom Wyklętym i Ofiarom Katynia.

Recytację tekstów A.Pomian- Pożerskiej, A.Asnyka, Wierzyńskiego , Z.Herberta dopełnił występ muzyczny,w którym uczniowie wykonali ,,Balladę o Rotmistrzu Pileckim,, ,,Modlitwę o wschodzie słońca,, , ,,Modlitwę obozową,,.

 Program artystyczny dostarczył słuchaczom wielu wzruszeń i skłonił do refleksji historyczno- patriotycznych.Występ był ciekawą lekcją historii . Na jej atrakcyjność wpłynęły niewątpliwie różne formy przekazu- recytacja, śpiew, prezentacja multimedialna, fragmenty filmów.

Na zakończenie uroczystości padły liczne słowa podziękowania pod adresem występujących i organizatorów. Swoimi wrażeniami podzieliła się Pani Dorota Koczwańska -Kalita naczelnik delegatury IPN w Kielcach. Wiele miłych słów usłyszeliśmy od Pana Rafała Nowaka dyrektora OMPiO oraz Pani Anny Łakomiec prezesa Kieleckiej Rodziny Katyńskiej.Na naszą uroczystość przybyli również Pani Edyta Krężołek i Pan Marek Jończyk pracownicy edukacyjni ,,Przystanku Historia,,.

W przedstawieniu brali udział uczniowie klas IC,IH,IIH,IIID pod opieką p.Małgorzaty Paprockiej -Woć, p.Sławomira Mazura i P T.Wajnbergera. Wymowną dekorację przygotowała p.E.Ptak.

Dodatkowe informacje