• Slider_gimnazjum2

W dniu 11.04.2017r. odbyły się czterogodzinne warsztaty prowadzone przez Pana Piotra Bygara z Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric w ramach umowy współpracy, która jest kontynuacją umowy z zeszłego roku szkolnego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 3G – zawód technik elektryk, która jest tzw. klasą patronacką.  Spotkanie dotyczyło tematyki projektowania, budowy, zasad montażu, pomiarów, poprawnej eksploatacji rozdzielnic elektrycznych i praktycznych aspektów pracy w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Elstar Electric.

Uczniowie zapoznali się z normami dotyczącymi symboli stosowanych podczas projektowania rozdzielnic, usłyszeli o właściwym doborze aparatów elektrycznych w nich montowanych, a także schematami ideowymi rozdzielnic montowanych przez Elstar Electric. Ponadto na błędnie wykonanym projekcie starali się odnaleźć błędy i omawiali je z prowadzącym warsztaty. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć w jakich warunkach środowiskowych muszą pracować rozdzielnice i jaki mają one wpływ na ich eksploatację. Pan Piotr Bygar zwrócił również uczniom uwagę na wartość kształcenia zawodowego, samodzielnego podnoszenia własnych kwalifikacji, naukę języków obcych, które gwarantują znalezienie zatrudnienia na dzisiejszym rynku pracy, a także umiejętność obsługi oprogramowania specjalistycznego, z którym styczność mają pracownicy Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric. Ostatnim aspektem poruszonym na warsztatach było przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz wypadki przy pracy wśród elektryków. Koordynatorem działań wynikających z umowy współpracy ze strony Zespołu Szkół Elektrycznych jest Jacek Simlat.

Dodatkowe informacje