• 17wrzesien1939

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej sierpień 2017 odbędzie się w terminie :

 

 

  • Część pisemna ( matematyka, j.obce ) – 22 sierpnia 2017 godz. 900
  • Część ustna ( j.angielski ) – 23 sierpnia 2017  godz.1000

Dodatkowe informacje