• Slider_wakacje

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU:
„Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka”
Wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilach: technik informatyk oraz technik elektronik zachęcamy do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie szkoły: www.zse-kielce.edu.pl

„Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024043
Głównym założeniem projektu jest zdobycie oraz utrwalenie już nabytych praktycznych umiejętności, odpowiednio elektronicznych dla grupy elektronicznej oraz z zakresu IT dla grupy informatycznej podczas 4-tygodniowych staży zawodowych w Centrum Szkoleniowym w Lizbonie, Portugalia. Odbycie stażu zawodowego zostanie potwierdzone wpisami w dziennikach praktyk zawodowych w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej oraz międzynarodowym certyfikatem Europass-Mobilność. Uczniowie przystępujący do projektu zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących oraz w działaniach poprojektowych.
Termin praktyk obu grup: 07.05.2018 – 01.06.2018r.
Wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilu technik informatyk oraz technik elektronik zachęcamy do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie.
W celu przystąpienia do projektu należy:
Przeczytać Regulamin rekrutacji oraz Kryteria Naboru Pobrać i wypełnić:
1. Deklarację przystąpienia do projektu: elektronik, informatyk
2. Kartę kwalifikacyjną przystąpienia do szkoleń przed projektem (w pliku powyżej)
3.Opinię Kierownika wycieczki*
Wydrukowane i wypełnione dokumenty złożyć osobiście do pani Martyny Patyńskiej do dnia 18.09.2017r. do godz.12.00 sala 109.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.
* w przypadku osób, które korzystały ze wsparcia ze środków UE

Pliki do pobrania:

kryteria_lizbona_1

regulamin_lizbona_2

deklaracja_elektronik_lizbona_2018 

deklaracja_informatyk_lizbona_2018     

opinia

Dodatkowe informacje