• 17wrzesien1939

W dniu 15 września 2017 po raz kolejny Zespół Szkół Elektrycznych uczestniczył w „Sprzątaniu Świata”. W bieżącym roku do akcji przystąpiły klasy: 2D , 2E, 2G, 2H, 3E, 3G i 3H, które szczególnie skupiły się na posprzątaniu terenów zielonych wokół szkoły. Tego typu akcje zwracają szczególną uwagę na utrzymanie porządku, a tegoroczne hasło: „Nie ma śmieci – są surowce” zmienia postrzeganie odpadów jako „śmieci” i pokazuje ich surowcowy potencjał oraz aktywizuje Polaków do działania na rzecz ochrony środowiska.

Organizatorzy: Małgorzata  Łatkowska, Agnieszka Marciniewska

Dodatkowe informacje