• WiFi_Slider

Tradycyjnie, jak co roku, Samorząd Uczniowski Elektryka zorganizował rajd integracyjny      i ognisko dla uczniów klas pierwszych.

W czwartek, 12 października, uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli wyruszyli spod szkoły w kierunku Stadionu Leśnego. Już na trasie rajdu każda klasa mogła zdobyć punkty- z listy przygotowanej przez SU należało odszukać i sfotografować minimum 3 zabytkowe obiekty na terenie miasta, wśród nich Pałac Biskupów Krakowskich, Pomnik Czwórki Legionowej, Tablice Katyńskie, kielecki pręgierz.

Około godziny 11, w obecności dyrektora szkoły pana Władysława Zauchy oraz kierownika kształcenia praktycznego pana Michała Cedro, rozpoczęliśmy imprezę na Stadionie.

 

Po krótkiej prezentacji klas, zaczęły się konkurencje sportowe: skoki w workach, przeciąganie liny czy rzuty mydłem ;)

Wychowawcy również mieli swój udział w rywalizacji- wspólnie z uczniami grali w kalambury.

Dwie klasy skorzystały z „bonusa” i zdobyły dodatkowe punkty- śpiewając tekst regulaminu rajdu na melodię szant.

Ostateczne wyniki rywalizacji klas pierwszych:

I miejsce- klasa 1C i 1H

II miejsce- klasa 1E

III miejsce- klasa 1A i 1F

GRATULUJEMY!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę!         

Za pomoc w obsłudze rajdu dziękujemy ekipie z radiowęzła (Adam Wieczorek).

Szczególne podziękowania dla pana Mariusza Puchały (absolwenta ZSE) za użyczenie sprzętu (agregat prądotwórczy).

Dodatkowe informacje