• WiFi_Slider

12 października 2017r. uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci przez Dyrektora szkoły, pana Władysława Zauchę w poczet uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły w obecności dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracyjnych oraz kolegów i koleżanek. Uczniowie klas pierwszych zostali także przywitani przez Patryka Łatasiewicza, przewodniczącego SU w imieniu całej społeczności szkolnej. Po podniosłej uroczystości młodzież wraz z wychowawcami i opiekunami udała się na rajd integracyjny.

Dodatkowe informacje