• WiFi_Slider

Po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w Tygodniu Konstytucyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Celem akcji edukacyjnej było zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności. Warsztaty z uczniami kl. 3c prowadziła mec. Agnieszka Szufel – Figurska.

Starajmy się pamiętać wypowiedź prof. Ewy Łętowskiej, długoletniego Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawującej nadzór merytoryczny nad tym ogólnopolskim wydarzeniem, która stwierdziła: Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały…”. 

Dodatkowe informacje