• WiFi_Slider

W środę, 15 listopada uczniowie klasy 3C, wspólnie z wychowawczynią, wzięli udział w konferencji nt.: „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w ramach projektu Biura Prewencji KGP i Policji Holenderskiej. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych w Holandii. Podczas warsztatów poruszono m.in.: zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazano także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi.

To polsko – holenderskie przedsięwzięcie było reakcją na wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, w tym także Polaków. Spotkanie adresowane było  do  młodzieży ze szkół kieleckich.

Opiekun: Izabela Kubicz

Dodatkowe informacje