• WiFi_Slider

II Olimpiada Cyfrowa

5 uczniów ZSE w II etapie II Olimpiady Cyfrowej!

23 listopada 2017 roku 16 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w II etapie Olimpiady Cyfrowej. Zawody I stopnia polegały na rozwiązaniu testu wiedzy i umiejętności, który przeprowadzony był w formie elektronicznej. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 60 minut. Test składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, które uczniowie otrzymali w losowej kolejności.

 

W I etapie Olimpiady Cyfrowej do testu przystąpiło 2 346 osób z 242 szkół z całej Polski. Ze względu na tak dużą liczbę Uczestników i Uczestniczek oraz wysoki poziom współzawodnictwa Komitet Główny postanowił – zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady – przyjąć do II etapu 299 osób, które otrzymały co najmniej 63,07 pkt.

Z Naszej placówki do II etapu II Olimpiady Cyfrowej awansowało 5 uczniów:

Biś Karolina 3C,

Wiencko Przemysław 2D,

Wróbel Grzegorz 3C,

Malanowski Piotr 1C,

Wieczorek Piotr 2D.

Na czym polega Olimpiada Cyfrowa?

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów:

testu on-line (listopad 2017 r.),

mini-projektów (styczeń – luty 2018 r.)

zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.)

Jaki jest cel Olimpiady Cyfrowej?

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Co można zyskać?

Tytułu Laureata/Laureatki Olimpiady Cyfrowej, jeden z trzech indeksów Collegium Civitas wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego oraz przywileje podczas rekrutacji na studia.

Zagadnienia szczegółowe:

budowa, działanie, obsługa i parametry urządzeń komputerowych,

dane i ich formaty,

korzystanie z oprogramowania,

myślenie logiczne, algorytmiczne, programowanie,

higiena korzystania z urządzeń komputerowych.

Opiekunowie  grupy:

Tomasz Baron, Tomasz Pacak

Dodatkowe informacje