• Slider_matura

Uwaga absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego po raz trzeci.

Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny wraz z załącznikiem 26a absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, natomiast kopię dostarcza do wicedyrektora szkoły (do końca stycznia)

Niewniesienie opłaty maturalnej  skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Dodatkowe informacje