• Slider_13_grudnia

Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec/ lipiec do 16.02.2018 r. Absolwenci składają formularze papierowe bezpośrednio do wicedyrektor Elżbiety Miszczyk. Wzór obowiązującego formularza w załączniku.

Dodatkowe informacje