• WiFi_Slider

W dniu 20.03.2018r. uczniowie klas: 3C wraz z wychowawcą panią I. Kubicz, 3G wraz z wychowawcą panem T. Scendo, 3D, 3F wzięli udział w wycieczce przedmiotowej zorganizowanej przez panią  Małgorzatę Łatkowską do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, następnie zwiedzili Wystawę Leonardo da Vinci – Energia Umysłu .

    W Centrum Nauki i Techniki znajdującym się w odnowionej zabytkowej elektrociepłowni uczestnicy wycieczki poznali zagadnienia z różnych dziedzin nauki korzystając z instalacji  interaktywnych i multimedialnych.

   Uczniowie ,,wędrowali‘’ ścieżkami edukacyjnymi dostarczającymi  wiedzy z zakresu ,,Przetwarzania energii‘’, „rozwoju wiedzy i cywilizacji’’ oraz zagadnień „mikro i makroświata‘’. Wystawa „Leonardo da Vinci” to historyczne modele, interaktywne instalacje oraz filmy tematycznie związane z działalnością Leonarda da Vinci jako naukowca, wynalazcy i inżyniera.

Autorem zdjęć z wycieczki  jest pan Sławomir Mazur - Galeria.

Dodatkowe informacje