• WiFi_Slider

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest on skierowany do ok.  140 uczniów w zawodach: technik elektronik (Technikum nr 4), monter – elektronik (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4) oraz elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czas trwania: 01.03.2018r. – 29.02.2020r.

Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych, warsztatów, praktyk i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowa zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.

Więcej informacji w zakładce: PROGRAMY UNIJNE - RPOWŚ

Dodatkowe informacje