• WiFi_Slider

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas…”

W piątek 27 kwietnia w sali gimnastycznej pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych.

Na uroczystości była obecna dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji, rodzice. Pan dyrektor Władysław Zaucha życzył maturzystom sukcesów w dorosłym życiu oraz odpowiedzialnych i mądrych decyzji. Wyraził przekonanie, że wchodzą w świat wyposażeni w rzetelną wiedzę ze szkoły z tradycjami. Następnie wręczył świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Nagrody książkowe otrzymali abiturienci, którzy pracowali na rzecz samorządu szkolnego i radiowęzła, tworzyli poczet sztandarowy, krwiodawcy, sportowcy. Czwartoklasiści dziękowali dyrekcji, nauczycielom, a przede wszystkim wychowawcom za trud włożony w kształtowanie młodych osobowości, za zaangażowanie i poświęcenie, za kształtowanie postaw etycznych i uczenie właściwych relacji międzyludzkich, za wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Po części oficjalnej przyszedł czas na nieoficjalną, w czasie której maturzyści mieli okazję przypomnieć sobie 4 lata spędzone w szkole, oglądając prezentację multimedialną ze zdjęciami. Otrzymali też upominki i życzenia od przedstawicieli klas trzecich. Na koniec uczniowie klasy 3h zaśpiewali piosenkę z własnym tekstem do podkładu muzycznego z filmu „Igrzyska śmierci”.

Uroczystość przygotowały p. Iwona Kłos i p. Katarzyna Ciszewska  

Dodatkowe informacje