• WiFi_Slider

Dn. 12.06.2018r. uczniowie kl. 1c pod opieką p. Katarzyny Ciszewskiej uczestniczyli w konferencji popularnonaukowej „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”. Odbyła się ona w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia. Zorganizowana została w ramach obchodów ustanowionego przez Prezydenta RP „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa, podczas której zginęło 204 cywilnych mieszkańców tej świętokrzyskiej wsi. W debacie wzięli udział zajmujący się dziejami II wojny światowej historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wsi Kieleckiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy dr Katarzyny Jedynak z Muzeum Wsi Kieleckiej -  "817. Poznaj tę historię".

Dodatkowe informacje