• WiFi_Slider
W naszej szkole w dniu 16 października obchodzi się  Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca.
W tym roku z inicjatywy nauczyciela wf Pana Andrzeja Mroczka została przeprowadzona prelekcja połączona z pokazami ratowniczymi.
Tematem spotkania było, postępowanie na miejscu zdarzenia (wypadek komunikacyjny), udzielenie pierwszej pomocy , a w szczególności zaopatrzenie poszkodowanego ze złamaniem otwartym z rozerwaną tętnicą udową oraz przeprowadzenie skutecznej resuscytacji w NZK .
W prelekcji uczestniczyły klasy 3A,3C,3D,3E,3G,3H i inni uczniowie.
Uczniowie dowiedzieli się jak zadbać o bezpieczeństwo i postępować na miejscu  zdarzenia.  
Dlaczego nasze działania w takich  przypadkach  należy podjąć natychmiast i jakie są priorytety postępowania. Zapoznali się z działaniem i zasadami użycia AED. 

Dodatkowe informacje