• Slider_wakacje

Erasmus+, partnerska współpraca szkół – nabór uczniów do projektu.

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA202-050924

Tytuł: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”

Uwaga: rozpoczynamy nabór uczniów na krótkie wyjazdy typu: mobilnośd łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego do szkół partnerskich w Sewilli, Hiszpania i Lizbonie, Portugalia.

Partnerami w projekcie są: szkoła Colegio Salesiano Santísima Trinidad z Sewilli w Hiszpanii i CINEL - Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação z Lizbony w Portugalii. Dodatkowym partnerem w projekcie jest firma szkoleniowa IBD Solutions Limited z Portsmouth w Anglii, gdzie będą się odbywać szkolenia językowe dla nauczycieli.

Celem projektu jest rozwinięcie współpracy z wymienionymi szkołami zawodowymi w Hiszpanii i Portugalii, w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu, wymiany doświadczeń oraz metod nauczania w szkolnictwie zawodowym oraz współpracy w dziedzinie organizacji krótkich programów szkoleniowych dla pracowników ZSE oraz kilkudniowych staży zawodowych typu: „mobilność łączona” dla uczniów wszystkich szkół partnerskich.

Projekt zakłada kilka obszarów współpracy z których najważniejszym jest stworzenie wspólnej szkoleniowej platformy internetowej na której nauczyciele przedmiotów zawodowych będą dzielili się dobrymi praktykami z pracy nauczycielskiej. Planowane jest też stworzenie strefy ogólnego dostępu oraz strefy ucznia.

Ilość miejsc dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019:

4 miejsca na wyjazd do Sewilli, Hiszpania, w dniach: 21.02.2019- 26.02.2019 (plus dwa dni na podróż)

4 miejsca na wyjazd do Lizbony, Portugalia, w dniach: 24.03.2019 – 29.03.2019 (plus dwa dni na podróż)

Podczas wyjazdu uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach przedmiotowych prowadzonych w szkole partnerskiej (w j. angielskim), spotkaniach z młodzieżą z Hiszpanii i Portugalii oraz odbędą wycieczki kulturowe po w/w miastach.

W celu przystąpienia do projektu należy:
1. Uważnie przeczytać Regulamin rekrutacji dla uczniów ZSE
2. Wypełnić Deklarację przystąpienia do projektu i przedłożyć ją do opinii wychowawcy klasy
3. Wychowawca klasy rekomenduje jedną osobę z klasy do uczestniczenia w projekcie do dnia 07.11.2018r. i przekazuje wszystkie deklaracje koordynatorowi projektu, Bożenie Legenc.
4. Komisja Rekrutacyjna wybiera uczestników wyjazdu, którzy zostaną powiadomieni o wynikach szkolną pocztą elektroniczną do dnia 09.11.2019r.

Regulamin rekrutacji dla uczniów ZSE znajduje się TUTAJ

Deklarację przystąpienia do projektu znajduje się TUTAJ

 

Projekt: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”
nr 2018-1-PL01-KA202-050924
KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA202- Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

 

Dodatkowe informacje