• Slider_13_grudnia

Dnia 7 czerwca 2013 w naszej szkole odbył się IV Szkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem w Języku Angielskim dla klas drugich. W konkursie wzięło udział 19 uczniów, którzy wykazali się umiejętnościami pracy z tekstami wykonując zadania zamknięte na poziomie maturalnym.

 

Zadania konkursowe to: test wielokrotnego wyboru, zadanie typu prawda-fałsz, wypełnianie luk w tekście podanymi zdaniami oraz  dopasowywanie właściwego tytułu do odpowiednich części tekstu. Za wszystkie zadania można było zdobyć maksymalnie 22 punkty.

 

Prace konkursowe oceniły organizatorki konkursu: Agnieszka Rożniakowska-Gościniewicz i Anna Ilcewicz-Golda. Zwycięzcami konkursu zostali: Maciej Krawczyk z klasy 2A i Marek Nagrodzki z klasy 2E, obaj zdobyli po 19 punktów.

Gratulujemy!

Dodatkowe informacje