• Slider_13_grudnia

08.06.2013 18 uczniów klas III zakończyło odbywanie praktyki w Lipsku Schkeuditz w Niemczech w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci "Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej".

Pobyt był bardzo udany zarówno pod względem merytorycznym - uczniowie pogłębili wiedzę i umiejętności elektryczne i elektroniczne - jak i kulturowo-językowym. Opinie i wrażenia beneficjentów projektu można znaleźć w artykule "Praktyki dużo im dały" (echo Dnia 17.06.2013), w wywiadzie dla Radia Kielce 14.06.2013 i telewizji szkolnej ZSE.

Dodatkowe informacje