W niedzielę 12.05.2013 o godzinie 7.00 wyjechała grupa 18 uczniów wraz z  opiekunami B.Płaszczyńską i  M.Cedro na praktykę zawodową do Niemiec do Lipska Schkeuditz. Na miejscu w Centrum Doskonalenia Zawodowego będą odbywać praktykę zawodową w terminie 13.05.2013-07.06.2013 w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci „Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej”. Na stronie internetowej szkoły przekazywane będą na bieżąco informacje wraz ze zdjęciami z pobytu w Lipsku.

Zdjęcia z pobytu znajdziesz w galerii.

„Obudźcie się, 
Przerwijcie sen, śmiertelny sen sumienia
Serca zatrute słodkim snem wyrwijcie z odrętwienia”

Bóg tutaj, teraz? Czy jest miejsce dla Boga w naszym świecie, pełnym ludzi, którzy nie potrzebują Króla, bo swoim władców już mają. Pieniądze, władza i chęć panowania już dawno nimi owładnęła. Dali się kupić za marność tego świata.

 30 kwietnia 2013r. odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego ,,Mamy tylko jedną Ziemię, nie zmienimy jej w pustynię – uczymy się ekologii" organizowanego pod patronatem: Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa  Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty , Prezydenta Miasta Kielc oraz Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

Prace oceniało jury w składzie: dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia z UJK, dr Małgorzata Wiatrak i dr Artur Zieliński z UJK .

W ostatnich dniach kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem biologii zawiesili na kasztanowcach rosnących przed szkołą pułapki feromonowe na szrotówka kasztanowcowiaczka.

Od 8 lat nasze kasztanowce regularnie były szczepione przez pracowników firmy Hydrogeotechnika. Stosowane szczepionki zwalczają szkodnika, ale nie służą drzewom. W tym roku za radą Pana Bendkowskiego z Urzędu Miasta zastosowaliśmy po raz pierwszy pułapki feromonowe.

Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy naszym drzewom, a wszystkim darczyńcom dziękujemy

Organizatorzy akcji: Barbara Kujawa, Agnieszka Marciniewska

Dnia 11 kwietnia 2013r. odbyła się wycieczka do Warszawy, z udziałem klas 3a i 3e, pod opieką p. dyr A.Szulc, p. B.Nowak, p. K.Ciszewskiej, p. S.Mazura. Głównym punktem wyjazdu była wizyta w Świątyni Opatrzności Bożej i złożenie kwiatów na grobie Ryszarda Kaczorowskiego w imieniu społeczności szkolnej, przewodniczącego Rady Miasta Kielce Tomasza Boguckiego i Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. Młodzież w ciszy i skupieniu oddała hołd Patronowi. Następnie uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zdjęcia z wizyty do obejrzenia w Galerii

15 kwietnia 2013r. odbył się Szkolny Konkurs Historyczny o zbrodni katyńskiej dla klas pierwszych. Udział w konkursie wzięło 32 uczniów- najlepsi w tej grupie okazali się: Borys Pachocki z klasy 1C, Szymon Młodawski z 1D oraz Konrad Kaleta z 1C.

Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą na temat agresji radzieckiej na Polskę 17 września 1939r., okupacji sowieckiej na wschodnich ziemiach II RP, losu jeńców polskich przetrzymywanych w ZSRR, samej zbrodni katyńskiej oraz sprawy katyńskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu(„kłamstwo katyńskie” w PRL i obraz zbrodni po 1990r.).

Od marca 2013r. realizujemy w naszej szkole projekt Amnesty International "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”. Biorą w nim udział zainteresowani uczniowie klas pierwszych (opiekun p. Ewa Jakubowska) i klasy 3e (opiekun p. Katarzyna Ciszewska). Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat praw człowieka na świecie, w Polsce i w środowisku lokalnym oraz omówienie przypadków łamania praw.

Dodatkowe informacje