30 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Nasza szkoła, po raz kolejny, została wyróżniona za aktywne propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i przeszczepu szpiku wśród młodzieży. W tym roku zajęliśmy I miejsce w kategorii ilości oddanej krwi w IX edycji turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz I miejsce w konkursie „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty" na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio – wakacyjnym. Było to możliwe tylko dzięki bezinteresownej ofiarności naszych uczniów. Na ręce opiekuna „Krewniaków Elektryka” i obecnych podczas uroczystości uczniów naszej szkoły, zostały wręczone nagrody

W naszej szkole trwa akcja świątecznej pomocy w ramach Szlachetnej Paczki. Nauczyciele sprawujący pieczę nad wolontariatem wybrali rodzinę, której pracownicy szkoły wspólnie z uczniami pragniemy pomóc. Akcja zbierania darów trwa do 4 grudnia 2012r. Osoby zainteresowane pomocą prosimy o składanie niżej wymienionych potrzeb rodziny w portierni szkoły.

14.11.2012 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odwiedził naszą szkołę i przeprowadził lekcję w kl. 4D dyr. Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w Kielcach, p. Witold Zajączkowski. Temat: Inwestowanie na GPW oraz funkcjonowanie Domu Maklerskiego.

"Są miejsca, do których listy nie dochodzą..."

"Są miejsca,do których listy nie dochodzą...". Tymi słowami 16 listopada rozpoczęły się "Zaduszki w Elektryku", które przygotowały uczennice i uczniowie klas: IC i IIF. W montażu słowno - muzycznym wykorzystano teksty W.Szymborskiej, A.Kamieńskiej, H.Poświatowskiej, L.Staffa, J.Tuwima oraz fragmenty Biblii.

Refleksjom o życiu i smierci towarzyszyła muzyka Vangelisa, Albinioniego i zespołu " Dżem". Całość przedstawienia dopełniały prezentacje multimedialne przygotowane przez Ł. Rachtana i T.Odzimka

Autorami scenariusza, scenografii i oprawy muzycznej byli p. Malgorzata Paprocka-Woć i p. Slawomir Mazur.

Zobacz zdjęcia z akademii

Dn. 9.11.2012r. w świetlicy ZSE odbyło się spotkanie z żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939r. mjr Henrykiem Pawelcem. Uczniowie klas I - III zapoznali się z życiorysem gościa, obejrzeli film o jego partyzanckiej działalności w okresie II wojny światowej, zadawali pytania. Reprezentanci klas III b, III c, III e zaśpiewali pieśni patriotyczne. W ten sposób uczciliśmy 94 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zobacz zdjęcia ze spotkania

Dnia 7 listopada 2012r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach odbyło się V Forum Szkolnych Kół Caritas. Udział w nim wzięli uczniowie ZSE biorący czynny udział w szkolnym wolontariacie: Karolina Grudzień, Karolina Kochan, Marcin Kosmala oraz Bartłomiej Kraska wraz z opiekunami: p. Dorotą Dymińską i p. Martyną Patyńską.

V Forum Szkolnych Kół Caritas pozwoliło uczestnikom uwrażliwić siebie na potrzeby innych ludzi, jednocześnie uświadamiając jak ważna jest kontynuacja wolontariatu w naszej szkole.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XVII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, a nauczycieli do jego współorganizowania ( pomoc przy sprawdzaniu prac i wyłonieniu laureatów).

Konkurs odbędzie się w marcu 2013 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach (świetlica) w ramach Tygodnia Kultury Języka. Zapraszamy !

Dodatkowe informacje