• Slider_szkola

W dniu 18.12.19 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z Powiatowym Koordynatorem Punktu Doradztwa Zawodowego przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty zaprosili nauczycieli doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na seminarium-

 

Doradztwo zawodowe w szkole

Seminarium odbyło się w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 w Kielcach.

W programie zostały omówione :

  • Akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego
  • Zadania doradztwa zawodowego w szkole
  • Możliwości współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji doradztwa zawodowego
  • Oferta Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego- doradztwo indywidualne dla uczniów

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Doradców zawodowych  z metodykiem SODMiDN w Kielcach p. Bartoszem Prońko  i z Koordynatorem Punktu Doradztwa Zawodowego przy ZSE w Kielcach p. A. Jachym

Dodatkowe informacje