• Zawodowy_Slider

Informacje dla uczniów klas IV:

 

 

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2021 – do 15 września 2020 u kierownika Szkolenia Praktycznego (za pośrednictwem wychowawców klas).
  • Część pisemna – 12 stycznia 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (EE.26 – t. elektryk, EE.22 – t. elektronik, EE.25 – t. energetyk) –

11 stycznia 2021.

b) kwalifikacje w modelu „dk” (EE.09 – t. informatyk) – od 18 do 20 stycznia 2021.

Informacje dla absolwentów:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2021 – do 11 września 2020 u kierownika Szkolenia Praktycznego.

 

Załączniki:

f_2017_harmonogram_2021.pdf

f_2012_harmonogram_2021.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. - Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. - Formuła 2019.

Przybory i materiały-2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII i VIII-IX_2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – Formuła 2019

Przybory i materiały-2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII i VIII-IX_2020

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE część pisemna i praktyczna - 22.06.2020– 09.07. 2020r.

Plik z zatwierdzonym harmonogramem

Dodatkowe informacje