• Zawodowy_Slider

 

 

 

Informacje dla uczniów klas III:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 – do 07 lutego 2021 u kierownika Szkolenia Praktycznego (za pośrednictwem wychowawców klas).
  • Część pisemna – 22 czerwca 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (na papierze) – 21 czerwca 2021.

b) kwalifikacje w modelu „w”, „wk”, „dk” (pozostałe) – od 23 czerwca do 08 lipca 2021.

Informacje dla absolwentów:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 u kierownika Szkolenia Praktycznego:

FORMUŁA 2012 do 21 lutego 2021.

FORMUŁA 2017 do 07 lutego 2021.

  • Część pisemna – 22 czerwca 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (na papierze) – 21 czerwca 2021.

b) kwalifikacje w modelu „dk”, „wk”, „w” (pozostałe) – od 23 czerwca do 08 lipiec 2021.

Deklaracja absolwent formuła 2017

Deklaracja absolwent formuła 2012

Od 11.01.2021 roku rozpoczynają się egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

- listy, terminy i przydziały do sal są wywieszone od 10.12.2020 na drzwiach szkoły;

- do szkoły wchodzimy wg porządku i zastosowaniem zasad bezpieczeństwa (w maseczkach lub przyłbicach)

- po wejściu na teren szkoły kierujemy się do szatni a potem bezpośrednio do przydzielonej sali, dezynfekujemy ręce:

WEJŚCIE A GŁÓWNE - piszący na 1 piętrze

WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - piszący w sali 1 (świetlica)

WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - piszący w sali 2 (sala gimnastyczna)

 

- korzystanie z szatni obowiązkowe!!!! (zdający pakują kurtki do przezroczystego foliowego worka, który należy przynieść ze sobą):

- piszący na świetlicy- szatnia na warsztatach,

- piszący w sali gimnastycznej- szatnia przy sali gimnastycznej,

 -piszący w salach w szkole- szatnia główna wyznaczone boksy,

- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.;

- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE;

- przemieszczamy się w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny dystans, po zajęciu miejsca w sali maseczkę lub przyłbicę można zdjąć;

W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy odpowiednio:

- od godz. 7:15, na egzaminy rozpoczynające się o godz. 8:00 (praktyczny);

- od godz. 8:00, na  egzaminy o godz. 9:00 (praktyczny);

- od godz. 9.00, na egzaminy o godz. 10:00 (pisemny);

- od godz. 11.10, na egzaminy o godz. 12:00 (pisemny, praktyczny);

- od godz. 12.00, na egzaminy o godz. 13:00 (praktyczny);

- od godz. 13.10, na egzaminy o godz. 14:00 (pisemny);

- od godz. 14.10, na egzaminy o godz. 15:00 (praktyczny);

załączniki:

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

2017 - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r.

Terminy_egz_zaw_styczen_2021

Wytyczne_ez_covid_zima_2021

Informacje dla uczniów klas IV:

 

 

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2021 – do 15 września 2020 u kierownika Szkolenia Praktycznego (za pośrednictwem wychowawców klas).
  • Część pisemna – 12 stycznia 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (EE.26 – t. elektryk, EE.22 – t. elektronik, EE.25 – t. energetyk) –

11 stycznia 2021.

b) kwalifikacje w modelu „dk” (EE.09 – t. informatyk) – od 18 do 20 stycznia 2021.

Informacje dla absolwentów:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2021 – do 11 września 2020 u kierownika Szkolenia Praktycznego.

 

Załączniki:

f_2017_harmonogram_2021.pdf

f_2012_harmonogram_2021.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. - Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. - Formuła 2019.

Przybory i materiały-2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII i VIII-IX_2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – Formuła 2019

Przybory i materiały-2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII i VIII-IX_2020

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE część pisemna i praktyczna - 22.06.2020– 09.07. 2020r.

Plik z zatwierdzonym harmonogramem

Dodatkowe informacje