• Zawodowy_Slider

Od 11.01.2021 roku rozpoczynają się egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

- listy, terminy i przydziały do sal są wywieszone od 10.12.2020 na drzwiach szkoły;

- do szkoły wchodzimy wg porządku i zastosowaniem zasad bezpieczeństwa (w maseczkach lub przyłbicach)

- po wejściu na teren szkoły kierujemy się do szatni a potem bezpośrednio do przydzielonej sali, dezynfekujemy ręce:

WEJŚCIE A GŁÓWNE - piszący na 1 piętrze

WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - piszący w sali 1 (świetlica)

WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - piszący w sali 2 (sala gimnastyczna)

 

- korzystanie z szatni obowiązkowe!!!! (zdający pakują kurtki do przezroczystego foliowego worka, który należy przynieść ze sobą):

- piszący na świetlicy- szatnia na warsztatach,

- piszący w sali gimnastycznej- szatnia przy sali gimnastycznej,

 -piszący w salach w szkole- szatnia główna wyznaczone boksy,

- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.;

- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE;

- przemieszczamy się w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny dystans, po zajęciu miejsca w sali maseczkę lub przyłbicę można zdjąć;

W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy odpowiednio:

- od godz. 7:15, na egzaminy rozpoczynające się o godz. 8:00 (praktyczny);

- od godz. 8:00, na  egzaminy o godz. 9:00 (praktyczny);

- od godz. 9.00, na egzaminy o godz. 10:00 (pisemny);

- od godz. 11.10, na egzaminy o godz. 12:00 (pisemny, praktyczny);

- od godz. 12.00, na egzaminy o godz. 13:00 (praktyczny);

- od godz. 13.10, na egzaminy o godz. 14:00 (pisemny);

- od godz. 14.10, na egzaminy o godz. 15:00 (praktyczny);

załączniki:

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

2017 - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r.

Terminy_egz_zaw_styczen_2021

Wytyczne_ez_covid_zima_2021

Dodatkowe informacje