• Zawodowy_Slider

 

 

 

Informacje dla uczniów klas III:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 – do 07 lutego 2021 u kierownika Szkolenia Praktycznego (za pośrednictwem wychowawców klas).
  • Część pisemna – 22 czerwca 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (na papierze) – 21 czerwca 2021.

b) kwalifikacje w modelu „w”, „wk”, „dk” (pozostałe) – od 23 czerwca do 08 lipca 2021.

Informacje dla absolwentów:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 u kierownika Szkolenia Praktycznego:

FORMUŁA 2012 do 21 lutego 2021.

FORMUŁA 2017 do 07 lutego 2021.

  • Część pisemna – 22 czerwca 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (na papierze) – 21 czerwca 2021.

b) kwalifikacje w modelu „dk”, „wk”, „w” (pozostałe) – od 23 czerwca do 08 lipiec 2021.

Deklaracja absolwent formuła 2017

Deklaracja absolwent formuła 2012

Dodatkowe informacje