• Zawodowy_Slider

Deklaracja przystąpienia do egzaminu w roku szkolnym 2018/19

Deklaracja

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku

harmonogram egzaminu styczeń 2019

egzaminy zaw 2018

plik do pobrania z terminami egzaminów zawodowych część praktyczna i pisemna 19.06.2018– 04.07. 2018r.

 

Dodatkowe informacje