• Zawodowy_Slider

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017

Plik z informacją o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2016/2017  - do pobrania   

Dodatkowe informacje