• Zawodowy_Slider

 

INFORMATOR O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik informatyk

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin technik informatyk - informator

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik energetyk

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin technik energetyk - informator

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik elektronik

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin technik elektronik - informator

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik elektryk

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin technik elektryk - informator

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Technik telekomunikacji

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin technik telekomunikacji - informator

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Elektryk

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin elektryk - informator

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Monter - elektronik

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin monter - elektronik - informator

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - Elektromechanik

plik z informacjami dla zdającego nowy egzamin elektromechanik - informator

Dodatkowe informacje