• Zawodowy_Slider

PROCEDURY

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Opracowana na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Procedury przeprowadzania egzaminu - plik  

wzory deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego

załączniki1 - zaw_deklaracja_3.doc

załączniki2 - zaw_deklaracja_3a.doc

załączniki3 - zaw_deklaracja_3b.doc

załączniki4 - zaw_deklaracja_3c.doc

Dodatkowe informacje