• DJ-Slider_Internat

31 sierpnia 2020 roku - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Internacie ZSE

Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w naszym Internacie 31 sierpnia. To szczególny dzień przede wszystkim dla nowych wychowanków i ich rodziców. Podczas spotkania z  wychowawcami grup i z p. kierownik rodzice otrzymają informacje dotyczące funkcjonowania placówki oraz zasad regulujących życie w internacie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, rozpoczęcie roku i zakwaterowanie mieszkańców internatu przewidujemy według następującego harmonogramu:

godz. 1500  spotkanie wychowawców z rodzicami dziewcząt klas pierwszych, kwaterowanie

godz. 1600  spotkanie wychowawców z rodzicami chłopców klas pierwszych, kwaterowanie

Wychowankowie klas pierwszych wchodzą do internatu wejściem głównym.

godz. 1700  kwaterowanie pozostałych wychowanków, przy czym:

dziewczęta wchodzą wejściem głównym i udają się do pawilonu A

chłopcy wchodzą wejściem od ul. Kościuszki i udają się do pawilonu B

Na teren internatu, wychowanek może wejść z jednym rodzicem.

Z uwagi na zachowanie reżimu sanitarnego prosimy o:

  • – przestrzeganie wyznaczonych godzin zakwaterowania;
  • – przesłonienie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego;
  • przywiezienie już podpisanej Umowy dotyczącej rozliczenia finansowego z internatem ZSE w Kielcach i przekazanie jej wychowawcy (załącznik nr 1)

Bardzo prosimy rodziców i wychowanków o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi podczas mieszkania w internacie (załącznik nr 2)

Dodatkowe informacje