Vinaora Nivo Slider

Rekrutacja - Internat

Wniosek o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

wniosek składa się z czterech części:

  1. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
  2. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Ustawie o systemie oświaty i  załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie
  3. Informacje dotyczące procedury odwoławczej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
  4. Załączniki do wniosku

Pobierz plik z wnioskiem - załącznik1

 

Wniosek o przedłużenie pobytu w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

 

Deklaracja kontynuacji pobytu w internacie - zalącznik2

 

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Podstawa prawna: 

-Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004r. nr 256.poz. 2572 z późn. zmianami)

- Statut ZSE w Kielcach

- Uchwała Nr VII/142/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015r.

Dodatkowe informacje