• DJ-Slider_Internat

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach:

Podstawa prawna:

- Art.153 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)

- Statut ZSE w Kielcach

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych

na rok szkolny 2019/2020:

- postępowanie rekrutacyjne: od 03.06.2019r. do 26.08.2019r.

- składanie dokumentów: od 03.06.2018r. do 23.08.2019r. do godz. 9:00

- podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do internatu: 26.08.2019r. o godz. 13:00

- rekrutacja uzupełniająca: od 26.08.2019r. do 30.08.2019r.

Wniosek o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

wniosek składa się z czterech części:

  1. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
  2. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Ustawie o systemie oświaty i  załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie
  3. Informacje dotyczące procedury odwoławczej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
  4. Załączniki do wniosku

Pobierz plik z wnioskiem - załącznik1

 

Wniosek o przedłużenie pobytu w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

 

Deklaracja kontynuacji pobytu w internacie - zalącznik2

Dodatkowe informacje